Projectcoördinator

Samenwerkingsverband Jeugdhulp Midden-West-Vlaanderen


Projectcoördinator

De projectcoördinator richt zich op de coördinatie van het samenwerkingsverband. Dit betekent dat hij vooral inzet op de aansturing en uitbouw van een goed functionerende samenwerking tussen de verschillende partners. De projectcoördinator werkt nauw samen met de stuurgroep van het samenwerkingsverband, die fungeert als beslissingsorgaan voor de beleidsmatige en operationele werking. Hij heeft daarnaast ook een brugfunctie tussen het samenwerkingsverband en de diverse overheden zowel op lokaal, regionaal als Vlaams niveau.

Kenneth Vandaele

Kattenstraat 65

8800 Roeselare

051 25 97 27 – 0490 44 27 27

kenneth.vandaele@1g1pmiddenwvl.be