Teamcoördinator

Samenwerkingsverband Jeugdhulp Midden-West-Vlaanderen

Projectcoördinator

De projectcoördinator richt zich op de coördinatie van het samenwerkingsverband. Dit betekent dat hij vooral inzet op de aansturing en uitbouw van een goed functionerende samenwerking tussen de verschillende partners. De projectcoördinator werkt nauw samen met de stuurgroep van het samenwerkingsverband, die fungeert als beslissingsorgaan voor de beleidsmatige en operationele werking. Hij heeft daarnaast ook een brugfunctie tussen het samenwerkingsverband en de diverse overheden zowel op lokaal, regionaal als Vlaams niveau.

Teamverantwoordelijke

De verantwoordelijkheid voor de operationele aansturing van de medewerkers in het verbindingsteam ligt bij de teamverantwoordelijke. Zij is ook het aanspreekpunt voor diensten, organisaties,… die vragen hebben over het nieuwe aanbod en over aanmeldingen van cliënten.

Laura Biesbrouck

Kattenstraat 65

8800 Roeselare

051 25 97 27 – 0490 44 27 27

laura.biesbrouck@1g1pmiddenwvl.be