Onze Gezinscoaches

Samenwerkingsverband Jeugdhulp Midden-West-Vlaanderen

Het verbindingsteam

De leden van het verbindingsteam worden gezinscoaches genoemd. Het zijn allen hulpverleners die ook nog verbonden zijn aan de organisatie waar ze nu al werken, bv. in jongerenwelzijn, in een voorziening voor personen met handicap, in een centrum leerlingbegeleiding, in een dienst geestelijke gezondheidszorg, een centrum voor algemeen welzijnswerk, drughulpverlening, ...

Wie zijn onze gezinscoaches?

Lore Heyse

Gilles Seymus

Hannelore Bardyn

Marina Vasilevskiy

Lotte Vandommele

Diederik Hoedt

Friedel Baekelandt

Febe Dierickx

Melanie Vervloet

Sabine Dendauw

Sofie Lefevere

Ann Tack

Ann.tack@1g1pmiddenwvl.be
GSM 0472 22 16 69

Griet De Rock

Ruth Cierkens

Isabelle Staelens