Gezinscoaches

Samenwerkingsverband Jeugdhulp Midden-West-Vlaanderen

Het verbindingsteam

De leden van het verbindingsteam worden gezinscoaches genoemd. Het zijn allen hulpverleners die ook nog verbonden zijn aan de organisatie waar ze nu al werken, bv. in jongerenwelzijn, in een voorziening voor personen met handicap, in een centrum leerlingbegeleiding, in een dienst geestelijke gezondheidszorg, een centrum voor algemeen welzijnswerk, drughulpverlening, ...

Wie zijn onze gezinscoaches?

Marina Vasilevskiy

marina.Vasilevskiy@1g1pmiddenwlv.be

Lotte Vandommele

lotte.vandommele@1g1pmiddenwvl.be

Gilles Seymus

gilles.seymus@1g1pmiddenwvl.be

Friedel Baekelandt

friedel.baekelandt@1g1pmiddenwvl.be

Febe Dierickx

febe.dierickx@1g1pmiddenwvl.be

Melanie Vervloet

melanie.vervloet@1g1pmiddenwvl.be

Sabine Dendauw

sabine.dendauw@1g1pmiddenwvl.be

Sofie Lefevere

sofie.lefevere@1g1pmiddenwvl.be

Heidi Vandenberghe

Heidi.vandenberghe@1g1pmiddenwvl.be

Sara Duynslaeger

sara.duynslaeger@1g1pmiddenwvl.be

Lieselot Furniere

lieselot.furniere@1g1pmiddenwvl.be

Hannelore Bardyn

hannelore.bardyn@1g1pmiddenwvl.be

Griet De Rock

griet.derock@1g1pmiddenwvl.be

Ruth Cierkens

ruth.cierkens@1g1pmiddenwvl.be

Isabelle Staelens

isabelle.staelens@1g1pmiddenwvl.be

Carol Leleu

carol.leleu@1g1pmiddenwvl.be

Lore Heyse

lore.heyse@1g1pmiddenwvl.be

Femke Ugille

femke.ugille@1g1pmiddenwvl.be