Historiek & Aansturing

Samenwerkingsverband Jeugdhulp Midden-West-Vlaanderen

Historiek

Kinderen, jongeren en hun gezinnen maken steeds meer gebruik van de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. De jeugdhulp schuift dus steeds dichter bij onze gezinnen. De crisisnetwerken blijven een sterke aantrekking vormen voor vragen naar directe ondersteuning. De wachttijden binnen de jeugdhulp worden langer en moeten worden aangepakt. Vlaanderen wil deze tendensen keren en de gezinnen ondersteunen, ook in wachtperiodes . Men wil aanzienlijk investeren in een snelle en voldoende nabije jeugdhulp. De Vlaamse overheid wil gangmaker zijn van de uitbreiding van de Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp (RTJ). Op 20 juni 2017 deed men de oproep "1 Gezin - 1 Plan". De regio Midden-West-Vlaanderen (omgeving Tielt – Izegem – Roeselare) ging in op deze oproep door het oprichten van een samenwerkingsverband van ruim 40 welzijnsorganisaties en lokale besturen. (Wil je onze partners leren kennen, ga dan naar de rubriek partners.)


Intersectorale stuurgroep

Er werd een intersectorale stuurgroep samengesteld, bestaande uit gemandateerden, afgevaardigd door de diverse sectoren die betrokken zijn in de jeugdhulp, de lokale besturen en de kernpartner. Elk gemandateerd lid van de stuurgroep neemt de verantwoordelijkheid op om zijn eigen achterban blijvend te informeren over de werking van het samenwerkingsverband.

Het is de opdracht van de intersectorale stuurgroep om in te staan voor:

 • de beleidsmatige coördinatie v/h samenwerkingsverband;

 • het beheer van de financiële middelen;

 • de strategische planning zodat het theoretische kader zoals omschreven in de oproep geconcretiseerd wordt naar doelstellingen en acties op het terrein;

 • de operationele aansturing van het verbindingsteam en te fungeren als aanspreekpunt voor de teamverantwoordelijke;

 • de opvolging van de werking incl. evaluatie van de gemaakte afspraken met alle partners van het samenwerkingsverband en het monitoren van de werking en geografische spreiding.

 • Opvolgen van de monitoring en registratie.

Samenstelling stuurgroep

  • Kernpartner/CLB: Patrick Lancksweerdt (VCLB Trikant)

  • CLB: Kris Supply (VCLB Trikant)

  • Ambulante Drughulpverlening: Hannelore Sanders (VZW Kompas)

  • Algemeen Welzijnswerk: Inge Ramboer (CAW Centraal-WVL)

  • Geestelijke Gezondheidszorg: Tine Langedock (CGG Largo)

  • Jongerenwelzijn: Betsy Van Liefde (VZW Onze Kinderen)

  • Kind en Gezin: Kaat Decuypere (Kind en Gezin Midden-WVL)

  • VAPH: Stien Peeters (VZW Victor)

  • Lokale besturen: Greet Claeys (Stad Roeselare)

  • Gemandateerde Voorzieningen: Silvie Samyn (OCJ Roeselare-Ieper)

  • Projectcoördinator 1G1P Midden-WVL:

Kernpartner

VCLB Trikant, onder leiding van directeur Patrick Lancksweerdt, is de kernpartner voor het Samenwerkingsverband Jeugdhulp Midden-West-Vlaanderen.

Voorzitter Patrick Lancksweerdt

VCLB Trikant

Kattenstraat 65

8800 Roeselare