Aanmelden

Aanbod Eerstelijnspsycholoog

Telefonische aanmelding Eerstelijnspsycholoog

Aanmeldingen gebeuren telefonisch op het nummer:

0499/90 47 49

Dit kan telkens op dinsdag-, woensdag-, en donderdagvoormiddag van 9u tot 12u

Beslisboom ELP

Na een aanmelding bekijken wij of jouw vraag past bij 1 Gezin 1 Plan. Daarna organiseren wij een eerste contact binnen de 30 dagen. Vooraleer je aanmeldt bij 1 Gezin 1 Plan is het belangrijk dat jouw vraag naar hulp en/of ondersteuning duidelijk is. Diensten zoals: CLB, CAW en Kind en Gezin kunnen je hierbij helpen.

Hieronder kan je de beslisboom vinden voor het aanbod van de eerstelijnspsycholoog. Dit kan als leidraad dienen bij uw aanmelding.

Beslisboom ELP - zonder kaart.docx