Telefonische aanmelding gezinscoach en/of ELP

Aanmeldingen gebeuren telefonisch op het nummer:

0499/90 47 49

Dit kan telkens op dinsdag-, woensdag-, en donderdagvoormiddag van 9u tot 12u


Aanmelden kan zowel voor onze gezinscoaches, de eerstelijnspyschologen of ook een combinatie is mogelijk. Het is goed om duidelijk te weten voor welk aanbod je de aanmelding doet.

Samen met de collega die de aanmelding ontvangt staan we stil bij verschillende gegevens. Het betreft zowel praktische informatie als namen, adresgegevens en telefoonnummers alsook de situatieschets en de concrete hulpvraag. Vooraleer je aanmeldt bij 1 Gezin 1 Plan is het dus belangrijk dat jouw vraag naar hulp en/of ondersteuning duidelijk is. Diensten zoals: CLB, CAW en Kind en Gezin kunnen je hierbij helpen.

Zie ook zeker het aanbod van gezinscoaches en eerstelijnspsychologen. Daar kun je kijken via de checklist/beslisboom of je hulpvraag in aanmerking zou kunnen komen.

Na een aanmelding bekijken wij of jouw vraag past bij 1 Gezin 1 Plan. Dat gebeurt wekelijks op vrijdag. We proberen u de week erop zo snel als mogelijk in te lichten of we al dan niet opstarten.

Als wij opstarten, organiseren wij een eerste contact binnen de 30 dagen.