Aanbod Gezinscoach

Samenwerkingsverband Jeugdhulp Midden-West-Vlaanderen

Aanbod Gezinscoach

Wat?

Ons verbindingsteam bestaat uit 19 gezinscoaches die actief zijn in de regio Midden-West-Vlaanderen. Het team van gezinscoaches is samengesteld vanuit verschillende diensten (Jongerenwelzijn, Vlaams Agentschap voor Personen met Handicap, Centrum Algemeen Welzijnswerk, Kind & Gezin, Centrum Leerlingbegeleiding, Ambulante Drughulpverlening) die op die manier hun kennis kunnen delen.

Onze gezinscoaches komen aan huis (mobiele dienst) op een laag-intensieve frequentie. We gaan samen met jullie nadenken rond opvoeding en het samenleven als gezin met aandacht voor alle domeinen van het gezinsleven (bv: school, gezondheid, geldzaken, huisvesting, werk, ...). We vertrekken vanuit jullie krachten en sterktes. Je hebt als gezin de regie in eigen handen. We betrekken hierbij ook belangrijke mensen in jullie leven, als jullie dit wensen.

Wanneer gaan we over tot actie ?

We doen dit in de volgende situaties:

   1. De gezinscoach biedt begeleiding aan wanneer je al op een wachtlijst staat voor meer gespecialiseerde hulp (RTH) maar je voelt dat de zorgen in je gezinssituatie te groot worden, waardoor er sneller hulp nodig is. Uitgangspunt is om een crisis te vermijden (= overbruggingshulp).

   2. Het verbindingsteam gaat ook over tot actie wanneer je niet op een wachtlijst staat maar je voelt dat de zorgen in je gezinssituatie te groot worden en er hulp nodig is. Uitgangspunt is om op termijn meer gespecialiseerde jeugdhulp te vermijden (= vroeginterventioneel).

Kortom: Het zorgtraject die aangeboden wordt is mobiel, laag-intensief, breed generalistisch, intersectoraal, netwerkversterkend en oplossings- en krachtgericht. Het gezin, de jongere, het kind staat steeds centraal. Het verbindingsteam helpt er voor zorgen dat de intensiteit van de hulpvragen op alle mogelijke levensdomeinen daalt en streeft naar duidelijke gecoördineerde ondersteuning.

Hoe verloopt een zorgtraject?

Aanmelden

  • We kiezen voor telefonische aanmelding, zodat er voldoende mogelijkheden zijn tot onthaal, doorvragen, terugkoppeling met betrekking tot vraagverheldering en eventueel al doorverwijzing. Je kan als gezin hierbij gebruik maken van een checklist. Checklist voor gezinnen is te vinden in de rubriek aanmelden verbindingsteam. We hebben ook een Checklist voor professionelen, deze kan je onderaan deze webpagina vinden.

  • We werken hiervoor met één telefoonnummer, dat naargelang de vaste permanenties van teamleden doorschakelt naar verschillende nummers.

  • Iedere vrijdagvoormiddag komt het intersectoraal aanmeldingsteam samen dat bestaat uit een aantal gezinscoaches uit de verschillende sectoren en de teamverantwoordelijke.

  • Voor meer informatie zie rubriek aanmelden Gezinscoach .

Opstart binnen de 30 dagen

  • Wanneer de aanmelding voldoet aan de voorwaarden, zal een gezinscoach contact met u opnemen om een eerste kennismakingsgesprek te plannen. In de eerste gesprekken zal u ook kennis maken met de schaduwcoach. Deze persoon is ook een gezinscoach binnen het verbindingsteam die jullie zal ondersteunen wanneer de gezinscoach uitvalt door één of andere omstandigheid. Op deze manier moet u de hulpvraag niet opnieuw stellen en kan er verder worden gewerkt in vertrouwen.

  • Graag plannen we dit kennismakingsgesprek nog binnen de 30 dagen.

  • Binnen de 60 dagen zouden we graag de aanmelder (indien dit niet het gezin is maar professionelen) en eventueel andere belangrijke betrokken personen rond de tafel zetten. Het gezin heeft hier ook de regie in eigen handen. Zij kan bepalen wie mee rond de tafel zit.

Mijlpalen

  • Na +/- 3 maanden wordt er een eerste 'evaluatiemoment' voorzien. Binnen 1 Gezin 1 Plan noemen we dit mijlpalen. Het gezin, de gezinscoach, de schaduwcoach en andere belangrijke personen zitten op dat moment samen om het traject te bespreken. Volgende aspecten worden besproken

     • stand van zaken?

     • Zijn we op koers?

     • Kunnen we afronden?

     • Moeten we nieuwe stappen ondernemen?

  • De volgende mijlpalen worden geplaatst door het gezin en alle betrokken partijen, indien de hulp nog niet is afgerond. Mijlpalen worden om de 3 à 6 maanden geplaatst door het gezin afhankelijk van de hulpvraag en de noden. Het gezin heeft hier terug de regie in handen.

Wanneer wordt een zorgtraject afgerond?

  • Wanneer jullie er als gezin terug tegenaan kunnen (terug een positief perspectief) zonder professionele hulp vanuit 1 Gezin 1 Plan;

  • of wanneer de voorziene vervolghulp (n)RTH kan starten en een overdracht kan georganiseerd worden of wanneer blijkt dat deze vervolghulp niet meer nodig is;

  • of wanneer er bij situaties van verontrusting – en betrokkenheid van gemandateerde voorzieningen zoals vertrouwenscentrum Kindermishandeling, Ondersteuningscentrum Jeugdzorg en Sociale Dienst Jeugdrechtbank. - voldoende veiligheid gegarandeerd blijkt te kunnen worden (afronding steeds in afstemming met gemandateerde voorzieningen).

Cliëntparticipatie

Na ieder zorgtraject zal er gepeild worden naar de ervaringen die u heeft met onze werking, dit is uiteraard vrijblijvend en kan individueel of in groep worden georganiseerd. Het aanspreekpunt binnen ons team is Febe Dierickx. Indien u hieromtrent vragen heeft dan kan u haar contacteren op volgend mailadres: Febe.dierickx@1g1pmiddenwl.be

Werkingsgebied Midden-West-Vlaanderen

Ons werkingsgebied bestaat uit 17 gemeenten; Ardooie, Dentergem, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lendelede Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, Roeselare, Ruiselede, Staden, Tielt en Wingene. Woon je in één van deze gemeenten dan kan je aanspraak maken op ondersteuning.


Checklist Gezinscoach

een leidraad voor professionals
 1. Gaat de zorgvraag over een minderjarige

 2. Woont of verblijft het gezin in het werkingsgebied Midden-West-Vlaanderen (*)

 3. Heeft de situatie betrekking op een opvoedingssituatie in brede zin (moeilijkheden op verschillende levensdomeinen)?

 4. Bestaat er een risico op het overschrijden van de draagkracht van de minderjarige en/of het gezin?

   • Wat is het risico en wat is de ernstinschatting?

   • Kan het gezin wachten tijdens de overbruggingsperiode?

 5. Kan de hulp die nodig is gesitueerd worden binnen de jeugdhulp en is het reguliere zorgaanbod (de brede instap, rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp) al verkend en aangesproken?

 6. Is er een bereidheid bij de minderjarige en/of het gezin om met 1G1P samen te werken?

 7. Kan het aanbod van 1 Gezin 1 Plan voldoende garanties bieden naar veiligheid?

 8. Kan het aanbod van 1 Gezin 1 Plan (=kortdurend en laagintensief) een meerwaarde betekenen voor de minderjarige en/of het gezin?

Is het antwoord op bovenstaande vragen "ja", dan komt jullie vraag mogelijks in aanmerking voor 1 Gezin 1 Plan.


*Ons werkingsgebied bestaat uit 16 gemeenten; Ardooie, Dentergem, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, Roeselare, Ruiselede, Staden, Tielt en Wingene.