NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW

1Gezin 1Plan Midden West-Vlaanderen en 1Gezin 1Plan Westhoek zijn gefusioneerd naar 1Gezin 1Plan AanZet.

Vanaf heden kan worden aangemeld op het permanentienummer: 057/37.00.00.

We zijn vanaf heden bereikbaar op

 • maandagvoormiddag (9h-12h)

 • dinsdagvoormiddag (9h-12h)

 • dinsdagnamiddag (13h-16h)

 • donderdagvoormiddag (9h-12)

 • donderdagnamiddag (13h-16h)

 • vrijdagvoormiddag (9h-12)

En dit voor de volgende eerstelijnszones:

 • Houtland Polder

 • Westkust Polder

 • Westhoek

 • RITS

 • Midden West-Vlaanderen

Dank voor jullie begrip.

& tot binnenkort!


Weet je soms niet meer hoe je kan omgaan met het gedrag van je kind?

In september bieden we opnieuw een gratis groepsaanbod aan om oudervaardigheden te versterken.


Ouders komen 5 sessies online samen om verschillende opvoedingsthema's te bespreken (bekrachtigen en belonen, bieden van structuur, grenzen stellen...). We wisselen in groep samen met twee begeleiders concrete tips en ideeën uit.


Praktisch?

De sessies vinden plaats in De Samenkomst, Sint-Eloois-winkelstraat 84 te Ledegem.


Data?

Op woensdag 29 september 2021, woensdag 6 oktober 2021, woensdag 13 oktober 2021, woensdag 20 oktober 2021, woensdag 27 oktober 2021 telkens van 9u-11u


Inschrijven via:

 • Isabelle Staelens 0492/97 64 79 isabelle.staelens@1g1pmiddenwvl.be

 • Elke Vansteenkiste 0484/36 19 31 elke.vansteenkiste@1g1pmiddenwvl.be


Wist-je-dat ...?

Lendelede bij ons werkingsgebied is toegevoegd? Hiervoor kan je dus ook met ons contact opnemen!

Wist-je-dat... ?

Wij sinds november een nieuwe teamcoördinator hebben? We zijn Laura Biesbrouck dan ook erg dankbaar voor haar inzet & engagement!

Teamdoedag

Op 8 oktober 2020 hadden wij een teamdag, weliswaar volledig coronaproof. Ideaal om onze batterijen op te laden voor het najaar. Wij blijven ook in deze tijden paraat voor al onze gezinnen!
#Topteam #samenveerkrachtig

#Samenkrachtig

De gezinscoaches, ervaringsdeskundige en eerstelijnspsychologen van 1Gezin 1Plan Midden-West-Vlaanderen blijven er staan voor jullie! Ze hebben het voorbije weekend op een ludieke wijze geknutseld aan een boodschap! Kunnen jullie deze ontcijferen? #samenveerkrachtig #blijfinuwkot

Nood aan luisterend oor ?

1G1PMiddenWestVlaanderen_psychosociale eerstehulp corona .pdf

Nood aan luisterend oor, of toch nood aan dringender hulp tijdens de coronacrisis? Waar kan je terecht in Midden-West-Vlaanderen?

Je kan altijd terecht bij je gezinscoach of eerstelijnspsycholoog! Indien men niet aanwezig is, kan je bellen, chatten of mailen naar de adressen op bovenstaand document! Als je rechtsboven op het document klikt dan kan je deze vergroten en vervolgens downloaden.

Gezinscoaches en eerstelijnspsychologen gaan online

Onze gezinscoaches en eerstelijnspsychologen zullen de komende weken onze gezinnen blijven ondersteunen. We gaan hierbij creatiever te werk gezien we fysiek contact moeten vermijden.

Onze gezinscoaches en eerstelijnspsychologen kunnen naast telefonische gesprekken ook voortaan gesprekken voeren via Whereby, Zoom, WhatsApp, Skype en Google meet. Weet je niet zo goed hoe dit werkt? Geen probleem onze hulpverleners zullen dit graag aan jullie uitleggen.

Daarnaast kan je op onze facebookpagina bijvoorbeeld tips vinden over hoe je 5 weken thuis met de kinderen kunt overleven (structuur, ideetjes voor activiteiten, ...) of hoe je aan kinderen kunt uitleggen wat dit virus nu betekent, enz... Deze link kan je hier vinden


We wensen jullie allen een vreugdevol 2020 !


Vanwege de gezinscoaches, de eerstelijnspsychologen

en de stuurgroep 1G1P Midden-West-Vlaanderen.

Samenwerkingsverbanden 1G1P in West-Vlaanderen inspireren elkaar!

18 december 2019 werd vanuit de drie samenwerkingsverbanden 1G1P Midden-West-Vlaanderen, 1G1P Westhoek en Konekti, een uitwisselingsmoment georganiseerd voor de gezinscoaches/verbinders en de eerstelijnspsychologen.

1G1P een verhaal die voor de 3 werkingen in West- Vlaanderen echt van start is gegaan een goed jaar geleden. Een mooi verhaal waarin we de taak krijgen van de overheid om met ons intersectoraal team vlug inzetbare jeugdhulp te bieden.

Het afgelopen jaar is een jaar van zoeken, ontmoeten en ontdekken geweest.

Zoeken naar waar we willen voor gaan , waar we voor staan als werking. Wat we de mensen willen bieden en hoe we omgaan met de vragen die ons gesteld worden.Een blijvende zoektocht

Ontmoeten: een volledig nieuw team, ontmoeten van de fijne collega’s, een ontmoeting tussen de verschillende sectoren. Ontmoeten van onze samenwerkende diensten . Ontmoeten van de gezinnen , de jongeren achter de hulpvraag.

Ontdekken : ontdekken voor elk van ons, de ELP’ers, mensen van het verbindingsteam, verantwoordelijken… of de visie van het 1G1P verhaal je wel ligt. Ontdekken of je jou kan vinden in de opdracht die je krijgt. Voor sommigen onder ons was het ook letterlijk de regio ontdekken….

Op 18 december 2019 werd er ook ingezet op het zoeken, ontdekken en vooral ontmoeten.

Er werd gekozen voor een kort maar krachtig moment waarbij we in een eerste deel werkten omtrent verbinding. In het tweede deel kon men deelnemen aan een zelfgekozen discussietafel/debattafel. Afsluitend werd er een netwerkmoment georganiseerd met broodjeslunch.

(auteur Karen Lefevere coördinator 1G1P Westhoek)

#1G1PMiddenWestVlaanderen #Konekti #1G1PWesthoek

Trefdag 1G1P in Brussel met Minister Wouter Beke

Op 25 oktober 2019 werd een nieuwe trefdag georganiseerd voor alle kernpartners en coördinatoren van 1G1P in Vlaanderen.

Het nieuwe monitoringsysteem werd toegelicht en daarnaast werd er ruimte gemaakt om good practices uit te wisselen.

Kersverse Minister Wouter Beke kwam in de namiddag langs met bemoedigende woorden. Er werd verwezen naar het regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse Regering waar u volgende passage kan opmerken:

De samenwerkingsverbanden één gezin – één plan hebben als doel laagdrempelige, sneller inzetbare en beter afgestemde hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen te bieden en dit via één gezinsplan. Momenteel zijn er vijftien samenwerkingsverbanden opgestart. We willen dit aanbod verder uitbouwen en gebiedsdekkend maken voor heel Vlaanderen.”

1G1P Midden-West-Vlaanderen aanwezig op netwerkforum WINGG te Diksmuide

Op 17 oktober 2019 verzorgden 1G1P Westhoek, Konekti en 1G1P Midden-West-Vlaanderen samen een marktstandje omtrent ons aanbod.

Een heel boeiende dag waarbij we verbinding mochten vinden met heel wat aanwezig netwerkpartners. Op deze manier proberen we samen met alle aanwezige actoren nog meer gezinnen te kunnen bereiken die nood hebben aan ondersteuning.

Gezinscoaches worden zelf oplossingsgericht gecoacht

Op 4 oktober 2019 en 17 oktober 2019 werden onze gezinscoaches verder gecoacht in hun oplossingsgerichte basishouding.

Twee boeiende dagen waarvoor we Nadine Callens, zelfstandige coach in het oplossingsgericht werken, willen bedanken. We merken nu reeds dat deze krachtige methodiek kinderen, jongeren en hun gezinnen vooruit helpt.

Eerstelijnpsychologen kinderen en jongeren verenigen zich

Op 24 juli 2019 kwamen eerstelijnspsychologen vanuit 7 verschillende samenwerkingsverbanden samen in Gent. Birgit en Elke aan het woord;

Vanuit een verlangen om kennis te maken met de collega’s eerstelijnspsychologen van West- en Oost-Vlaanderen, groeide een aanvankelijk kleinschalig overleg uit tot een bijeenkomst van eerstelijnspsychologen uit 7 verschillende samenwerkingsverbanden (Samen1Plan Gent, RTJ De Tafels, Krachtgericht Waas & Dender, 1G1P Asse-Meise-Vilvoorde, Konekti, 1G1P Westhoek en 1G1P Midden-West-Vlaanderen). Deze bijeenkomst werd georganiseerd en uitgewerkt door Samen1Plan Gent die ons ook in Gent ontving op 24 juli 2019. De rode draad omvatte voornamelijk een kennismaking van de verschillende teams en hun werking. Via verschillende themaborden bespraken we visie en methodiek (positionering ten opzichte van tweedelijn; opleiding, vorming en super- en intervisie) en instroom en aanmeldingen. Omwille van het pionierswerk rond de invulling van een ELP voor kinderen en jongeren proefde deze bijeenkomst naar meer. De wens om deze structureel verder te organiseren en ook uit te breiden met andere samenwerkingsverbanden werd door iedereen gedeeld. De inhoud en vormgeving hiervan dient echter nog verder te worden geconcretiseerd. Wordt vervolgd…

Suïcidepreventie

Om ons sterker te maken in het kunnen omgaan met mensen met zelfmoordgedachten , kregen alle teamleden van 1G1P een volledige dag vorming rond het thema “Suïcidepreventie” vanuit de Suïcidepreventiewerking CGG West-Vlaanderen. Gezinscoach Sara Duynslaeger geeft meer uitleg.

De dag begon met uitleg over het suïcidaal proces; een fluctuerend proces dat zich geleidelijk aan ontvouwt en waarbij de persoon in kwestie een vernauwing ervaart in zijn denken en waarnemen. Alles lijkt negatief, zowel heden, verleden als toekomst worden als negatief ervaren, men kan moeilijk nog positieve zaken zien. Ook de waaier in oplossingen vernauwt bij mensen met zelfmoordgedachten. Hun lijden is groot en men ziet geen andere oplossing, kan moeilijk zien wat wel nog goed gaat, gelooft dat niemand hen kan helpen… Dit proces is niet rechtlijnig, maar fluctueert over tijd, mede door een altijd aanwezige ambivalentie. Personen met zelfmoordgedachten bevinden zich constant in een tweestrijd, wat ook maakt dat we op elk moment van dit proces kunnen ingrijpen om zelfmoord te voorkomen.

Het is belangrijk om zo vroeg mogelijk in dit proces in te grijpen en actief op zoek te gaan naar soms onzichtbare signalen van zelfmoordgedachten. Tijdens de vorming werd ruim stilgestaan bij praktische handvaten in de begeleiding van personen met zelfmoordgedachten. We stonden stil bij hoe we signalen kunnen herkennen, hoe we zelfmoordgedachten bespreekbaar kunnen stellen, hoe we een risico-inschatting kunnen maken, hoe we voor veiligheid kunnen zorgen en wie het gezin en ons als hulpverlener kunnen ondersteunen wanneer we te maken krijgen met een kind, jongere of ouder met zelfmoordgedachten. Het is erg belangrijk dat ook wij als hulpverlener dit gesprek durven aangaan en samen met het gezin op zoek kunnen gaan naar hoe we samen verder kunnen.

Naast verschillende risicofactoren voor zelfmoordgedachten, zijn er ook heel wat beschermende factoren. Kennis over waar men terecht kan binnen de gezondheidszorg, de visie van personen over hulpverlening, toegankelijkheid van zorg, sociale ondersteuning, preventieprogramma’s… dragen bij tot de beschermende factoren. Ook wij vanuit 1G1P trachten de toegankelijkheid binnen de GGZ te vergroten en de stap naar, eender welke vorm van hulp, te verkleinen.

Zit je zelf met vragen rond zelfmoordgedachten dan kan je terecht bij de zelfmoordlijn 1813 (www.zelfmoord1813.be). Ook als ouder kan je hier terecht voor informatie en ondersteuning.

1 Gezin 1 Plan Midden-West-Vlaanderen ondersteunt 142 gezinnen!

Op 19 november 2018 ging ons verbindingsteam officieel van start. We zijn ondertussen zes maanden later. Graag geven we jullie zicht op onze eerste statistieken.

1 Gezin 1 Plan Midden-West-Vlaanderen is in maar liefst 142 gezinnen aanwezig. Er werden 124 trajecten opgestart door onze gezinscoaches die deel uitmaken van ons verbindingsteam. Onze gezinscoaches bieden in deze gezinnen mobiele ondersteuning. 16 begeleidingen van de 124 worden ondersteund samen met onze eerstelijnspsychologen. Er zijn ook gezinnen die geen nood hebben aan hulp van onze gezinscoaches maar wel een hulpvraag hebben voor onze eerstelijnspsychologen. Hier spreken we over 18 gezinnen.

Van de 124 trajecten, die door onze gezinscoaches werden opgestart, vragen 70 gezinnen overbruggingshulp. De gezinscoaches bieden ondersteuning bij gezinnen die op een wachtlijst staan voor meer gespecialiseerde hulp (RTH). Samen met het gezin gaan we na waar zij willen aan werken om terug voldoende kracht te bezitten om die wachttijd te overbruggen. Hierdoor kan een crisissituatie vermeden worden.

Er zijn 54 gezinnen die vroeginterventionele hulp vragen. De gezinscoaches bieden ondersteuning bij gezinnen die nog niet op een wachtlijst staan voor meer gespecialiseerde jeugdhulp (RTH). Hierbij gaat het om gezinnen die met een preventief laag intensief aanbod van begeleiding een antwoord vinden op een concrete vraag. De brede instap werd reeds verkend maar kan onvoldoende hulp bieden. De tussenkomst van de gezinscoach versterkt het gezin waardoor een plaats op een wachtlijst voor gespecialiseerde jeugdhulp kan vermeden worden.

Onze grootste aanmelder (sectoraal) is het CLB, maar liefst 41 procent van de aanmeldingen werd door een clb-medewerker gedaan in samenspraak met het gezin. 12´% van de aanmeldingen kwamen vanuit een gemandateerde voorziening (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg, Sociale Jeugdrechtbank en Vertrouwenscentrum Kindermishandeling). Het CAW was goed voor 10 procent van de aanmeldingen. Ook de gezinnen zelf vinden de weg naar 1G1P want 6% van de aanmeldingen gebeurde door een gezinslid. Daarnaast stellen we vast dat heel wat jeugdhulp actoren en eerstelijnsdiensten binnen en buiten onze regio een aanmelding deden voor een gezin. Ook OCMW's, ziekenhuizen, dokterspraktijken, verenigingen waar armen het woord nemen, ... kwamen reeds bij ons terecht met een hulpvraag van de gezinnen.

41% van de gezinnen die overbruggingshulp vragen staan op een wachtlijst binnen de VAPH-sector (Vlaams agentschap voor Personen met een Handicap). Deze gezinnen hebben vaak een opvoedingsvraag gerelateerd aan het vermoeden van of de diagnose autismespectrumstoornis en/of ADHD. 23% van de overbruggingshulp is overbrugging naar contextbegeleiding binnen Jongerenwelzijn (Agentschap Opgroeien) en 20% is overbrugging naar de Geestelijke Gezondheidszorg. Uiteindelijk is 14% overbrugging naar Kind & Gezin, namelijk naar het Centrum Kinderzorg en Gezinsondersteuning (Agentschap Opgroeien).

Ten slotte kunnen we meegeven dat we 18 van de opgestarte ondersteuningstrajecten succesvol hebben kunnen afsluiten. De eerste trajecten die eind november 2018 werden opgestart worden geleidelijk aan afgerond. Er werden 8 aanmeldingen geweigerd. De hoofdreden was de regio die niet voldeed of de vraag kon niet beholpen worden met een kortdurend laagintensief hulpaanbod.

Het lijkt er op dat we het minimum aantal van 200 gezinnen zullen halen. Daarnaast kunnen we op dit ogenblik nog altijd opstarten binnen de 30 dagen zoals de overheid ons opdraagt

Oplossingsgerichte basishouding

Onze gezinscoaches en eerstelijnspsychologen kregen afgelopen periode een zesdaagse vorming 'Oplossingsgericht werken', gegeven door Nadine Callens. Gezinscoach Ruth Cierkens vertelt graag hoe zij dit mocht ervaren.

1 Gezin 1 Plan bestaat uit een intersectoraal team. Dit wil zeggen dat we een team zijn bestaande uit mensen van verschillende sectoren. Iedere gezinscoach heeft zijn eigen achtergrond en theoretisch kader van waaruit vertrokken wordt. Bij 1G1P Midden West-Vlaanderen vertrekken we vanuit het ‘oplossingsgericht’ denken, en om alle gezinscoaches en eerstelijnspsychologen hier voldoende kennis van te geven, werd er een 6 –daagse vorming georganiseerd, gegeven door Nadine Callens.

Wat is oplossingsgericht werken in een notendop (mijn interpretatie)?

Binnen het oplossingsgericht denken geloven we in de kracht van ieder individu en geloven we dat mensen zelf de mogelijkheden hebben om tot oplossingen te komen. De oplossingen bevinden zich namelijk vaak dicht in de omgeving. Om tot die oplossingen te komen hoeven we geen volledige probleemanalyse te doen. Verandering kan ook zonder de volledige achtergrond te weten. Met de focus op de toekomst en de situatie waar men naartoe wil, wordt er geprobeerd om kleine of grote veranderingen teweeg te brengen. Er wordt samen nagedacht over oplossingen. Als gezinscoach ondersteun en begeleid je het gezin tijdens dit proces.

Een mooie uitleg, maar hoe zetten we dit om in de praktijk?

Binnen de 6 daagse opleiding worden 3 elementen sterk belicht, namelijk de relatie, het benadrukken van de krachten en het opstellen van doelen. Deze drie zaken zijn ook zichtbaar binnen de begeleidingen. Als gezinscoach proberen we te vertrekken vanuit een niet-wetende houding, namelijk een houding waarbij wij als gezinscoach zo gedetailleerd mogelijk de visie van de cliënt gaan bevragen. Wat zijn de bezorgdheden? Wat loopt er moeilijk? Waar heb jij last van? Daarnaast gaan we samen met het gezin kijken naar de reeds aanwezige krachten. Vaak zitten deze verstopt onder crisismomenten en negatieve ervaringen, maar met de juiste vragen worden die meestal teruggevonden. Wat loopt er wel nog goed? Wat is er kenmerkend voor dit gezin? Wat zijn de positieve eigenschappen? Die krachten zijn heel belangrijk voor het verdere proces. Mensen bevestigen en versterken in die krachten is dan ook belangrijk binnen het oplossingsgericht denken. Vanuit deze zorgen en krachten gaan we op zoek naar doelen. We gaan met de cliënt/gezin stilstaan bij wat ze graag in de plaats zouden hebben en wat een eerste kleine verandering zou kunnen zijn om dichter bij de ideale situatie te komen. Waar wil het gezin naartoe? Welke acties zijn er nodig om tot die situatie te komen en welk effect zou deze verandering hebben op de cliënt en zijn omgeving? Door te vertrekken vanuit het oplossingsgericht denken, willen we mensen in beweging krijgen.

De 6-daagse vorming was alvast een leerrijke ervaring. Het brengt een andere kijk op mensen helpen, eentje waarbij je de cliënt zoveel mogelijk betrekt in het proces, eentje waarbij je als hulpverlener niet al de verantwoordelijkheden gaat overnemen. Echter is theorie vaak moeilijk om te zetten in de praktijk. Net om die reden was het boeiend om aan de hand van een rollenspel of kleine oefeningen ons klaar te stomen.

Terugblik Teamdoedag 30 april '19

Op 30 april werd onze eerste Teamdoedag georganiseerd waar alle gezinscoaches en eerstelijnspsychologen aan deelnamen. Een dag vol verrassingen waar vooral de focus lag op verbinding. Onze gezinscoach Gilles Seymus blikt terug in de vorm van een verbindend gedicht.

Bewolkte dinsdag

Spanning voor het onbekende

Benieuwd naar wat de dag brengt

Knapperend haardvuur

Gezellige warmte

Vreemde hoeden

Bekende gezichten

Nieuwe bewegingen

Samen ontdekken

De ander herkennen

Elkaar leren kennen

Uitdaging, competitie

Samenwerken, ondersteunen

Amusement en plezier

Samen de ervaring in

Om te verbinden

Gezinscoaches brengen handboek '1 Gezin 1 Plan' in de praktijk.

Binnen 1 Gezin 1 Plan Midden-West-Vlaanderen laten we ons inspireren door het boek ‘1 Gezin 1 Plan, Handboek voor de praktijk’ door Arjan Bolt en Quirien van der Zijden. Eén van onze gezinscoaches, namelijk Lieselot Furniere, vertelt over haar indrukken over dit boek en hoe ze dit in de praktijk brengt.

Het handboek van 1 Gezin 1 Plan geeft een mooi beeld van hoe je op een respectvolle manier gezinnen terug in hun eigen kracht kan zetten en hen terug laten geloven dat verandering mogelijk is. Dit kunnen hele kleine veranderingen tot grote, levensingrijpende veranderingen zijn. En stilstaan is ook vooruitgang.

Zo geloof ik er bijvoorbeeld al lang in dat je best alle mailverkeer/sms’en/telefoongesprekken met eventuele andere diensten samen met het gezin doet of hen op zijn minst in CC zet zodat ze mee zijn in het verhaal. Alle informatie is en blijft bij het gezin. Er wordt eigenlijk liefst zo weinig mogelijk gecommuniceerd ‘over’ het gezin, maar liefst alles samen ‘met’ het gezin. Dit boek gaf dit ook heel duidelijk aan. Idealiter laat je het gezin dus zoveel zelf mogelijk doen. Als hulpverlener faciliteer je het proces of coach je hen hoe ze het wel kunnen doen.

Het oplossingsgericht denken staat heel centraal in dit boek. Dit zorgt ervoor dat je als hulpverlener eigenlijk zo weinig mogelijk mag invullen wat je denkt dat de oplossing zal zijn, maar dat je samen met het gezin, door véle vragen te stellen, op zoek gaat naar wat wel een oplossing kan zijn. Deze manier van werken, de vele open vragen te stellen vanuit een onwetende houding, zorgt ervoor dat het gezin zelf hun oplossing gaat zoeken en er dan ook meer van overtuigd zal zijn dat deze gaat werken. De hulpverlener herkadert zoveel mogelijk in positieve termen en biedt terug perspectief en hoop door alle opties even open te trekken.

Het boek vertrekt wel vanuit het idee om een gezinsplan te maken, wat bij ons in 1G1P Midden West-Vlaanderen geen must is. In die zin dat we het niet zien als een doel maar wel als een middel. We hoeven dus niet iedereen rond tafel te krijgen om 1 groot plan te maken. Het gezin bepaalt dit in feite. Het doet je wel nadenken over hoe je steunfiguren en netwerk best zo veel mogelijk betrekt in je traject. Immers, als een moeder me vraagt of ze haar vader mag meenemen naar een overleg, vind ik dat ook heel logisch dat hij mee mag. Iedereen kan in moeilijke situaties een vriend/familielid gebruiken.

Bij het lezen van dit boek, viel het me op dat de term ‘gezinscoach’ die wij gebruiken om onszelf te benoemen wel heel gepast is. Wij stappen immers mee in een gezin, maar blijven daar maar eventjes, om het gezin terug in de goede richting te coachen. Uiteindelijk blijven de ouders de touwtjes in handen hebben en zijn zij de meest geschikte personen om zichzelf en hun kinderen te coachen bij bepaalde vraagstukken of hindernissen. Wij hebben dan wel de kennis en kunde in huis over verschillende mogelijke thema’s: drughulp, verstandelijke beperking, ASS, psychosociale hulp, onderwijs, opvoeding, psychische beperking, … . Maar wij kunnen niet zonder de kennis en ervaring van het gezin zelf. Immers ouders kennen hun kinderen altijd het best.